Starkx: Design- en projectmanagement
Beursstands die staan als een huis

Het realiseren van een stand op een grote beurs is als het bouwen van een huis. Een omvangrijk en intensief project. De bouwtijd is echter zeer kort: 5 dagen. Het gebruik ook: 5 dagen. De bewoning is zeer intensief. Het bezoekersaantal van deze beurs is ongeveer 50.000 per editie.
Voor de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT) heeft starkx voor de vijfde opeenvolgende editie voor Noordhoff Uitgevers met succes de beurstand gerealiseerd.

De vraag voor de stands van de afgelopen 5 edities aan starkx was helder:
Realiseer een operationele stand met een oppervlakte van 260 tot 450 m2 voor een periode van 5 dagen.

Uitgangspunten:
- Opstellen projectbegroting en –planning
- Formeren en aansturen projectteam
- Draagvlak creëren en goedkeuring binnen de organisatie voor een positief opvallend standontwerp op basis van vooraf gedefinieerde (communicatieve) doelstellingen
- Executie communicatie plan en middelen
- Organisatie logistiek en transport
- Feilloos werkende IT infrastructuur, zodat de digitale producten optimaal gepresenteerd kunnen worden
- Prijsafspraken met betrokken producenten en leveranciers
- Realisatie beursdoelen binnen kwaliteits-, financiële en planningskaders
- En last but not least: optimale ondersteuning van de business teams op de stands bij het realiseren van de vooraf gestelde (commerciële) targets.

De stands en de communicatie tijdens de beurs moeten de visie van Noorhoff Uitgevers op het onderwijs uitdragen en belangrijke product introducties ondersteunen. Vanzelfsprekend zijn ook de afronding en evaluatierapportage als onderdeel van dit project door starkx gerealiseerd.

Resultaat
Deelnemen met een stand op de belangrijkste onderwijsbeurs van Nederland is kostbaar, zowel in geld als in andere middelen. En de te leveren inspanningen zijn groot. Het rendement van een beursdeelname bepaalt dan ook in grote mate het succes en de tevredenheid achteraf. Voor Noordhoff Uitgevers waren deze deelnames de afgelopen edities een succes: de commerciële targets zijn gehaald. De communicatieve boodschappen waren helder en werden door de bezoekers herkend en gewaardeerd.

Meer weten over deze projecten?
Starkx, Dirk Wernik
info@starkx.nl
+31 (0)6 29505277