Starkx: Communicatie en projectmanagement
Deelnemen aan een beurs. Hoe doe je dat?

Deelnemen aan een beurs is voor veel bedrijven een intensieve marketingactiviteit. Met duidelijke (meetbare) doelstellingen. En dan is het van groot belang dat de voorbereiding optimaal is.Hoe richt je het voorbereidingsproces in? Wat zijn de doelstellingen? Hoe zorg je voor een goede en tijdige follow-up? En wanneer is de beursdeelname een succes?


Starkx heeft deze vragen laten onderzoeken door een student van de Hanzehogeschool Groningen. Dit afstudeeronderzoek leverde interessante uitkomsten op.

En wat blijkt?
De interviews van het onderzoek geven een duidelijke richting. In de reacties van de geïnterviewde organisaties komen drie kernpunten naar voren:

- Sterke waardering voor ‘zachte' beoordelingsfactoren als ‘gunning', ‘de klik' en het vertrouwen in de relatie met leveranciers.
In een aantal gevallen worden deze zelfs als belangrijker beoordeeld dan bekende ‘harde' criteria als offertes en beschikbare capaciteit. Opmerkelijk omdat beursdeelname toch kostbaar is en de te leveren inspanning groot.

- Sterke behoefte aan zekerheid dat de gewenste doelgroep op de beurs ook daadwerkelijk aanwezig is. Met andere woorden: kan ik erop rekenen dat ik op de beurs mijn doelgroep echt bereik? Een goede voorbereiding en duidelijke afspraken vergroten de slaagkans substantieel.

- ‘Waar voor m'n geld' is voor alle geïnterviewde partijen een vanzelfsprekend issue. Renderen de investeringen? Het formuleren van heldere doelstellingen, duidelijke meetmomenten en klare rapportage zijn hierbij onontbeerlijk. Starkx ondersteunt en adviseert ook in dit deel van het proces.

Het Beursvliegwiel
Het onderzoek levert een mooi instrument op: Het Beursvliegwiel. Het is een model dat bestaat uit drie lagen:
Laag 1: de basislaag. Met ‘zachte' factoren als gunning, kennis en vertrouwen;
Laag 2: de tussenlaag. De drie taartpunten als drie-eenheid: Resources, Proces en doelstellingen, alle noodzakelijk voor de realisatie van een goede en volledige projectstructuur;
Laag 3: de hoogste laag. Doelgroep en bezoekers als belangrijkste elementen.

Voor meer informatie over de werking van dit Beursvliegwiel, en samenwerking en de verdieping?

Starkx, Dirk wernik
info@starkx.nl

+31(0)62950 5277