Starkx: Communicatie en projectmanagement
ESA-astronaut André Kuipers roept de hulp in van kinderen

Astronaut Kuipers vraagt Nederlandse scholieren om hulp bij ruimtemissie 'Join my mission!' Dat is de oproep van de Nederlandse ESA-astronaut André Kuipers aan alle scholieren van groep 7 en 8 van de basisscholen en klas 1 en 2 van de middelbare scholen. De leerlingen kunnen met hun klas meedoen door zich als team in te schrijven voor het project Ruimteschip Aarde.


Ruimteschip aarde
Ruimteschip Aarde is een scholenproject speciaal ontworpen rond de lange ruimtevlucht van André Kuipers. Docenten krijgen met Ruimteschip Aarde lesmateriaal aangereikt dat aansluit bij het curriculum op school. Het lesmateriaal is gratis te downloaden via de site.

Ruimteschip Aarde is een project van NSO, NEMO en Space Expo in samenwerking met ESA en WNF. Het is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de ruimtevlucht van André Kuipers en ruimtevaart in het algemeen.

Vraag aan Starkx
De vraag aan Starkx was helder:
- Ontwikkel de project identiteit voor Ruimteschip Aarde
- Draag zorg voor de acceptatie van de projectstijl door samenwerkende partners
- Beschrijf het communicatie plan en de activiteiten met als doel het realiseren van het aantal gewenste inschrijvingen van scholen en downloads van lespakketten

Resultaat
De projecten zijn aan de scholen aangeboden en het aantal inschrijvingen heeft de verwachtingen overschreden. André Kuipers is inmiddels weer terug op aarde, maar de lesmaterialen zijn echter nog wel steeds voor de scholen beschikbaar en worden nog steeds gebruikt.

Starkx
Starkx heeft in opdracht van NEMO Science Center geadviseerd bij de ontwikkeling van de project identiteit en het proces begeleid. Hierbij is nauw samengewerkt met Bloemvis, Groningen en Studioparkers, Amsterdam.

Meer weten over dit project?
Starkx, Dirk Wernik
info@starkx.nl
+31(0)6 2950 5277