Starkx: Communicatie en projectmanagement
Identiteitsontwikkeling volgens het principe van Reverse engineering

Natuurlijk. Het is vanzelfsprekender om bij het ontwikkelen van een nieuwe identiteit of merk te beginnen bij het begin. Helemaal opnieuw en een frisse start. Volgens bekende methodieken. Strategische plannen, merkwaarden, positionering en propositie. Gevolgd door een gedegen uitwerking en implementatie. Maar wat nu als je een merkstijl hebt waar je geen afscheid van wil of kan nemen? Omdat de uitwerking en de implementatie van een nieuwe visuele identiteit te ingrijpend en te kostbaar is. Of omdat dit veel te lang duurt, terwijl je markt enorm snel verandert? Of omdat de aanwezige (interne) IT systemen visuele wijzigingen niet of nauwelijks verdragen.

Hoe moet je dan verder? Hoe kan je je merkwaarden of propositie dan toch aanscherpen en actualiseren zonder ‘alles op zijn kop te zetten’?

Dan is het ontwikkelen van een hernieuwde identiteit by reverse engineering een 'lenige' en (kosten)efficiënte oplossing. Wat betekent dat nu; reverse engineering? Kort gezegd; je begint niet bij de basis, maar bij het einde en vanuit dit einde werk je naar het begin. Ingewikkeld? Ja en nee. Hoe je dat doet?
Omdenken, memostickertjes, (her)structureren en strak geformuleerde communicatiedoelstellingen.

Meer weten? Neem contact op met Dirk Wernik (Starkx) +31 (0)6 2950 5277.