Starkx: Communicatie en projectmanagement
Sfeerverbetering sportaccommodaties Gemeente Groningen

Sporten is een fysieke aangelegenheid. Soms prestatie gedreven, soms als ontspanning. Maar vaak in grote onpersoonlijke ruimtes. Klanttevredenheidsonderzoeken wezen uit dat gebruikers dit graag anders zouden zien. Waarneembaar meer sportbeleving. Hoe pak je zoiets aan? Wat is sportbeleving? En hoe visualiseer je dit? En hoe realiseer je dit binnen beperkte financiële kaders.

Een vraag ‘op maat’ voor Starkx. En natuurlijk begin je bij een behoefte analyse. Wat voor type gebruikers maken gebruik van de sportaccommodaties en wat voor sporten worden er beoefend? Welke rol spelen de verenigingen? Hoeveel accommodaties zijn het en hoe groot zijn deze? Wat is de (visuele) relatie tussen de sportaccommodatie identiteit en de identiteit van de Gemeente Groningen? etc.

Een interessant communicatievraagstuk, maar tot zover niets nieuws onder de zon.

Uniek is de onderlegger onder het adviesplan van Starkx. Deze wordt bepaald door de randvoorwaarden; sportaccommodaties van enorme omvang met een eigen identiteit en beperkte financiële middelen.

Deze unieke onderlegger bestaat uit een realistisch plan van aanpak. Een flexibele overkoepelende visuele identiteit voor de unieke sportaccommodaties waarbij vooraf is afgesproken dat de uitvoering wordt ‘uitgesmeerd’ over meerdere (budget)jaren. Kortom vooraf vertrouwen uitspreken in een langere relatie om zo gezamenlijk de vooraf geformuleerde communicatieve doelstellingen te realiseren op kwalitatief hoog niveau.

Een samenwerking van formaat. Figuurlijk én letterlijk. Het resultaat mag er wezen; waarneembare en positieve gewaardeerde sportbeleving voor en door de gebruikers. Het project loopt nog steeds.

Meer informatie?
Starkx, Dirk Wernik
info@starkx.nl
+31(0)6 2950 5277