Starkx: Communicatie en projectmanagement
NEMO en de mysteries van Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft NEMO gevraagd educatief materiaal te ontwikkelen dat geschikt is voor alle Amsterdamse basisschoolleerlingen in groep 5 t/m 8. Omdat de Gemeente Amsterdam subsidie verstrekt voor dit project zijn er vooraf concrete en harde doelstellingen geformuleerd. Het project is gestart als een pilot. Alleen bij succes wordt het project voortgezet. Weten hoe dit is afgelopen? Lees rustig verder.

De vraag van NEMO aan Starkx was er een zoals deze wel vaker aan Starkx wordt gesteld. Ontwikkel een projectidentiteit en een communicatieconcept. De doelstellingen waren echter complex en specifiek.
Er moest namelijk worden afgerekend met een aantal hardnekkige vooroordelen en eisen:
- In NEMO is het altijd druk en onoverzichtelijk en het is moeilijk bereikbaarDe DMU per school is erg verschillend, moeilijk bereikbaar, onzeker ongeïnteresseerd in bèta onderwerpen
- Er is veel concurrentie (met een laagdrempelig) aanbod
- Directie en leerkrachten kennen NEMO. Echter meer van bezoek met hun eigen kinderen dan als mogelijkheid om met de klassen van de scholen waar zij werkzaam zijn te bezoeken.
- Leerkrachten willen zelf ‘niets’ doen, omdat het (soms) ontbreekt aan inhoudelijke (bèta) bagage

Werkwijze?
Door bureau Bok (Den Haag) is een spannende verhaallijn met aansprekende gebeurtenissen ontwikkeld; Mysterieuze verschijnselen in de stad. Met als sluitstuk een theatershow in NEMO.

Starkx heeft samen met Bloemvis – op basis van deze verhaallijnen - de projectidentiteit en het communicatie concept ontwikkeld. Het projectmanagement was in handen van Starkx.

Resultaat?
Project Bureau So is inmiddels zijn 4e levensjaar ingegaan. Mét ondersteuning van de Gemeente Amsterdam. Van pilot fase naar vast onderdeel van het NEMO educatieve onderwijsaanbod. Kortom een succes. De doelstellingen zijn gehaald. Het vooraf gedefinieerde aantal Amsterdamse basisscholen heeft de theatervoorstellingen bureau So bezocht. Bureau So kan verder met het oplossen van mysteries in de stad Amsterdam!

Kijk ook op: www.bureauso.e-nemo.nl

Meer weten over dit project?
Starkx, Dirk Wernik
info@starkx.nl

+31 (0)6 2950527